KBA Bedrijfsadministratie logo
KBA VvE- en Vastgoedbeheer logo
Specialistisch en breed betrokken
Niet toevallig bestaat het dienstenpakket van KBA uit Bedrijfsadministratie, Vastgoedbeheer en VvE-Beheer. Het zijn juist die gebieden, waarin de combinatie van specialistisch advies en slagvaardig inspelen op de praktijk, de kwaliteit van de dienstverlening bepalen.
De combinatie is ook te verklaren uit onze geworteldheid in Zeist en omgeving, waarin de vele opdrachtgevers behoefte hebben aan een geïntegreerde aanpak op het terrein van administratieve ondersteuning en beheer van onroerend goed. Zij stellen daaraan de hoge eisen, waaraan KBA tegemoet kan komen.

Actief proces van ondersteuning
KBA onderscheidt zich verder door dat het de dienstverlening ziet als een actief proces van ondersteuning, dat vanuit een brede kijk op zaken wordt ingezet. Zo is KBA specialistisch als een adviseur en betrokken als een ondernemer. Vooral dat laatste maakt, dat KBA in staat is de dienstverlening in het bredere kader van de opdrachtgever te plaatsen en zo met verrassend passende oplossingen te komen.
De praktijk bewijst, dat met die houding de belangen van onze opdrachtgevers het beste worden gediend. Het vormt de stevige basis van ons succes, op alle drie de gebieden van onze dienstverlening:
Bedrijfsadministratie
Vastgoedbeheer
VvE-Beheer