KBA Bedrijfsadministratie logo
KBA Bedrijfsadministratie
Iedere ondernemer is verplicht een administratie te voeren. Deze is idealiter zo ingericht, dat met een minimum aan inspanning de juiste informatie op het gewenste moment wordt geproduceerd. Al dan niet in rapportvorm. Soms is een standaardoplossing toereikend. Soms leiden de wensen tot maatwerk.

KBA richt zijn dienstverlening specifiek op het midden en kleinbedrijf en is in staat om deze groep in alle administratieve facetten van zijn bedrijfsvoering integraal te ondersteunen. Dat omvat, naast de uitvoerende werkzaamheden, ook advisering op fiscaal, organisatorisch, financieel en commercieel gebied.


Rapportage en interpretatie
Administreren is één ding. Het tijdig verstrekken van overzichtelijke informatie is in feite waar het om draait. In overleg met u bepalen wij de set rapportages, die voorziet in die informatie die voor een goede sturing van uw bedrijf nodig is. Gedacht kan worden aan budgetten en prognoses maar ook aan vastlegging van behaalde resultaten.

Cijfers spreken pas bij een juiste beoordeling en interpretatie. Dan kan een juiste sturing plaatsvinden die effect heeft. Samen met u bespreken we de opgestelde rapportages en wordt er gekeken welke acties er noodzakelijk of gewenst zijn. Ook hier bewijst zich weer de waarde van de actieve ondernemershouding die KBA eigen is en het vermogen om met verstand van zaken vanuit uw situatie te denken én te handelen.


Begeleiding en advies
Administratief
KBA biedt begeleiding op administratief gebied, zoals facturatie, debiteurenbewaking en het verzorgen van betalingen.
Organisatorisch
Begeleiding op organisatorisch gebied is eveneens een dienst van KBA. Denk aan het opstellen van overeenkomsten en contracten.
Fiscaal
Fiscaliteit is een breed terrein waar KBA zeer goed in thuis is, daar waar het de bedrijfsvoering raakt.
Denk aan de fiscale gevolgen van de keuze tussen eenmanszaak en bv, maar ook aan de lange termijn
fiscale planning.
Financieel
Begeleiding op financieel gebied kan bestaan uit financieringsaanvragen, investeringsvraagstukken en pensioenvoorzieningen.
Commercieel
Oog voor ondernemers en ondermemerschap ligt ten grondslag aan de commerciële adviespraktijk van KBA. Deze omvat bijvoorbeeld het analyseren van kansen in de markt, het leggen van contacten met potentiële afnemers of opdrachtgevers en het opzetten van een goed onderbouwd marketingbudget.
Dienstenoverzicht
Het dienstenaanbod van KBA Bedrijfsadministratie omvat o.a.:

Boekhouding
Het (begeleiden bij het) opzetten van een boekhouding voor een bedrijf
Het geheel of gedeeltelijk invoeren van de boekhouding van een bedrijf
Het periodiek controleren van de door een bedrijf zelfstandig gevoerde boekhouding

Loonadministratie
Periodiek verwerken van personeelsmutaties
Periodiek opleveren (en optioneel verzenden) van salarisstroken
Aanleveren van mutaties en jaarloongegevens bij brancheorganisaties, pensioenfondsen en verzekeraars
Verzorgen van de maandelijkse loonaangifte
Aanleveren van de jaaropgaven

Fiscaliteit
Verzorgen van aangifte omzetbelasting
Verzorgen van aangifte loonbelasting
Verzorgen van aangifte vennootschapsbelasting
Verzorgen van aangifte inkomstenbelasting