KBA VvE-Vastgoedbeheer logo
KBA Vastgoedbeheer
Nog altijd vormt vastgoed een aantrekkelijk beleggingsgebied. Dus is ook de particuliere belegger in de weer op dat terrein. Vaak professioneel en bij enige omvang zelfs als rechtspersoon in de vorm van een vennoot-schap. Een andere categorie is de ondernemer met onroerend goed, dat hij zelf bedrijfsmatig gebruikt of aan anderen verhuurt. Vaak realiseert die ondernemer zich nauwelijks dat hij feitelijk een belegging in vastgoed beheert.

In alle gevallen is het rendement afhankelijk van het juiste beheer. Zowel op de korte als op de lange termijn rendeert vastgoed aantoonbaar beter, wanneer de eigenaar op alle relevante onderdelen het beheer optimaal heeft ingericht. Hij moet voortdurend alert zijn op veranderingen en in ­staat zijn daar adequaat en tijdig op in te spelen. Vastgoedbeheer is echter arbeidsintensief en bestrijkt een groot aantal specialismen: administratief; financieel; technisch; juridisch en verzekeringen. Dat maakt werkelijk effectief vastgoed-
beheer er niet eenvoudiger op, terwijl men zich vanwege het grote belang geen half werk kan permitteren.
Op alle terreinen professioneel actief
KBA Vastgoedbeheer is als beheerder op alle genoemde onderdelen professioneel actief, zowel in bedrijfs-onroerend goed als op de woningmarkt. Of het nu gaat om het begeleiden van planmatig onderhoud,
de 7 x 24 uurs bereikbaarheid bij calamiteiten, het zoeken van nieuwe huurders of de precieze formulering van het huurcontract.

KBA Vastgoedbeheer is erop ingericht. Daarbij besteden we aandacht aan alle relevante beheeraspecten en plaatsen dat – vanwege het kapitaalintensieve karakter – bovendien in een bedrijfseconomisch perspectief. Die combinatie van zakelijke en technisch/inhoudelijke expertise vormt een belangrijke kwaliteit van KBA Vastgoedbeheer, die u niet overal tegenkomt. Voor particulieren kan uitbesteding van hun vastgoedbeheer nog van belang zijn als extra argument in de discussie met de fiscus, dat vastgoed en het rendement in
box 3 behoren te vallen. Uiteraard zijn fiscale aspecten afhankelijk van uw specifieke situatie. Wij beschikken over kennis van zaken om met u mee te denken over uw fiscale vraagstukken in een vastgoed perspectief.
Betrokken, overzichtelijk van omvang en regionaal
KBA Vastgoedbeheer is professioneel en tegelijk overzichtelijk van omvang, waardoor wij in staat zijn met aandacht en betrokkenheid uw beheer uit te voeren. Wij hebben een gedegen kennis van de regionale situatie omdat wij sinds jaar en dag in Zeist gevestigd zijn en trots zijn op onze wortels in de regio.
Bij elkaar zijn het belangrijke argumenten om uitbesteding van uw beheer bij KBA Vastgoedbeheer in overweging te nemen.
Dienstenoverzicht
Het dienstenaanbod van KBA Vastgoedbeheer omvat o.a.:

Administratief
Versturen van huurnota’s
Huurverhoging bedrijfspanden cf. contract berekenen en factureren
Huurverhoging woningen aanzeggen cf. geldende wettelijke bepalingen van dat jaar
Aanmanen en incasseren achterstallige huur
Begeleiden bij het zoeken naar nieuwe huurders
Afrekenen servicekosten
Verwerken en administreren (contract)onderhoud

Financieel
Periodieke financiële rapportages
Rendementsberekeningen en -scenario’s
Aangiftes omzetbelasting
Opstellen jaarverslag
Aangiftes inkomsten- of vennootschaps belasting
Fiscale adviezen

Technisch
Periodieke inspecties op zichtbare gebreken inclusief foto’s
Verzorgen herstel- en onderhoudswerk- zaamheden
Toezicht op (contract)onderhoud
Afhandelen onderhoudsklachten van huurders
Meerdere offertes opvragen, vergelijken en beoordelen
Bij calamiteiten 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar
Begeleiden meerjaren onderhoudsplanning
Begeleiden van planmatig onderhoud

Secretarieel
Onderhandelingen over de verhuur en begeleiding verhuuractiviteiten
Opstellen van perfecte huurovereenkomsten en zorgen voor ondertekening
Toezien op het juiste gebruik door huurder van het gehuurde
Toetsing huuropzegging aan contract
Oplevering bij einde huur
Begeleiding en advies bij huurcommissie- zaken

Verzekeringen
Advies in de pakketkeuze en verzekeraar
Begeleiding vaststellen verzekerde herbouw- waarde
Toezicht op verzekerde herbouwwaarde
Afstemmen wijzigingen in de polis en veranderingen met betrekking tot het verzekerde vastgoed
Afwikkelen van schade met verzekeraar