Disclaimer

De informatie op de website van KBA is met grootste zorg tot stand gekomen. KBA streeft naar het zo actueel, toegankelijk en betrouwbaar mogelijk houden van de informatie die middels haar site wordt aangeboden. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. KBA garandeert niet dat de website foutloos en/of ononderbroken functioneert. KBA en (eventuele) leveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het gebruik van deze site en de daarop verstrekte informatie. KBA aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door KBA worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van KBA.

De gebruiker van de informatie op deze site is verantwoordelijk voor het gebruik van de aangeboden informatie. De informatie mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. Het is niet toegestaan de informatie op welke wijze dan ook over te dragen, te vermenigvuldigen, te bewerken of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KBA.

Ten aanzien van de inhoud van deze site zijn alle auteursrechten voorbehouden aan KBA.
KBA Bedrijfsadministratie
KBA VvE-Vastgoedbeheer
Ontwerp & teksten:Liko ontwerp & realisatie
Brienen & Baas
Technische realisatie:ARiS websitewerk